Βίντεο βάπτισης στην Πεντέλη

March 31, 2021

Η καλοκαιρινή βάπτισης της μικρής Μελίνας