Βίντεο βάπτισης στο Θησείο

March 31, 2021

Micro-βάπτιση στον Άγιο Δημήτριο τον Λουμπαρδιάρη στο Θησείο